STRONA GŁÓWNA

GENEALOGIA DYNASTYCZNA

- Władcy Beneluksu
- Władcy Skandynawii
- Władcy Cech i Węgier
- Cesarze w Europie I
- Cesarze w Europie II
- Władcy Rosji
- Władcy Francji

TABLICE GENEALOGICZNE

GALERIA

FOTO

Celem zamieszczonych tu prac było zawarcie w jednym tomie, w zwartej leksykonowej formie, zestawu informacji genealogicznych o rodach panujących w poszczególnych państwach europejskich. Inspiracją była książka autorstwa brytyjskiej publicystki i historyka Alison Weir Britain’s Royal Families. The Complete Genealogy (Pimlico 1996), z której zaczerpnięto układ, polegający na ujęciu tekstu w przejrzyste biogramy. Każdy biogram zawiera informacje genealogiczno-biograficzne, dotyczące danego panującego oraz jego najbliższej rodziny. Uwzględniono potomków zmarłych w dzieciństwie i w młodości, gdyż w rodzinach dynastycznych samo urodzenie stwarzało perspektywy odegrania istotnej roli na arenie politycznej, a także potomstwo naturalne opisywanych monarchów, które otrzymywało z reguły osobne nazwiska i tytuły i, za wyjątkiem wczesnych wieków średnich, było wykluczane z sukcesji. Szczegółowe informacje o zawartości i układzie zamieszczonych publikacji znajdują się w pierwszej części każdej z nich.